Prinsipper for bærekraftig område- og lokalsenterutvikling i Tønsberg

Vis opptak
  • Bygg og eiendom
  • Samfunn og byutvikling

Hvordan kan man konkretisere bærekraftambisjonene i kommunene, med en helhetlig forståelse for balansen mellom sosial-, miljømessig- og økonomisk bærekraft? Hvilke nøkkeltiltak må gjennomføres, og hva er effektene av dem? Og hvordan kan man stimulere til god strategisk gjennomføringsevne i kommuneplanbestemmelser og kommunens øvrige virkemidler?

 

Du vil også like:

Hvordan oppnå bærekraftig strategi?

Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050 - heller nesten rett enn nøyaktig feil

Fra ord til handling - bærekraft integrert i oppdrag

Hvordan oppnå bærekraftig strategi?

Foredragsholdere

Isaak Bashevkin

Arkitekt MNAL og byplanlegger

Gunnar Ridderström

Fagekspert - byutvikling