Hvordan ombruke tekniske systemer?

Vis opptak
  • Bygg og eiendom
  • Fornybar Energi

Vi vet vi må ombruke mer. Tekniske komponenter har høyt potensiale for ombruk, men må vurderes nøye med tanke på sikkerhet. Vi viser eksempler på ombruk fra blant annet Kristian August gate 13.

 

Du vil også like:

Ressursbank for masser - mulighet for økt sirkularitet

Hvordan prosjektere gjenbruk? - eksempel fra E6 Roterud - Storhove

Økt gjenbruk av bygg – ligger svaret hos byggherre eller myndighetene?

Smart, innovativ og sirkulær næringsutvikling

Foredragsholdere

Arne Pihl Bordi

Fagekspert VVS

Emir Hasanbegovic

Senior rådgiver Næringsbygg Elektro