Patentlösningen som sänker uppvärmningskostnaden med över två tredjedelar

Vis opptak
  • Sverige

Solenergi räknas till en av de mest klimatvänliga energikällorna. Men hur löser man energibehovet när solen inte lyser? Med Norconsults patenterade energilagringssystem har det blivit möjligt att lagra solgenererad uppvärmningsenergi under sommarhalvåret för att sedan använda den när den behövs – under vintern. Med ASES kan den genomsnittliga energianvändningen för flerbostadshus på 122 kilowattimmar per kvadratmeter och år för värme och varmvatten sänkas till 14–25 kilowattimmar per kvadratmeter och år. Det ger en energianvändning som blir lägre än för ett passivhus och man behöver inte heller anpassa den arkitektoniska utformningen.

 

Du vil også like:

Grønne batterier er viktig for å nå klimamål

Foredragsholdere

Marcus Rydbo

Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö