Det grønne skiftet: Kunstig intelligens som katalysator for en dobbel omstilling

Vis opptak
  • Felles arrangement
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _INDUSTRI_
  • _SAMFERDSEL_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _SVERIGE_
  • _VANN_
Norconsult bruker grønn og digital omstilling, også kalt den doble omstillingen, for å sette fart på det grønne skiftet. Fremtidens samfunn krever at vi tenker nytt, skaper nye samarbeidsformer og utnytter teknolog på en smart måte. Kunstig intelligens (KI) er allerede et viktig virkemiddel som benyttes innen flere fagområder, og som vil akselerere den bærekraftige utviklingen.

I dette webinaret vil Harald Nikolaisen, administrerende direktør i Statsbygg, Lisbeth Hammer Krog, ordfører i Bærum kommune, Arne Meland, avdelingsdirektør i Statens vegvesen og Norconsults konsernsjef Egil Hogna, utforske hvordan bruk av kunstig intelligens kan brukes for å få fart på den bærekraftige omstillingen, og hvilke krav dette stiller til oss som rådgivere og til samfunnet som helhet.

Foredragsholdere

Egil Hogna

Konsernsjef - Norconsult

Harald Nikolaisen

Administrerende direktør - Statsbygg

Lisbeth Hammer Krog

Ordfører - Bærum kommune