Bærekraftsuken 2023

Norconsult arrangerer Bærekraftsuken 2023 fra 24. april til 28. april. Over 60 webinarer skal gjennomføres med temaer innen sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.

 

«Kunnskap vokser når den deles» er kjernen i Norconsult-arrangementet Bærekraftsuken 2023, der foredragsholderne består av i hovedsak interne krefter. Vi har også med oss noen gode kunder som vil bidra til denne kunnskapsdelingen. Vi åpner uken med diskusjon om vektlegging av bærekraft i anskaffelser og avslutter med en diskusjon om hvordan vi kan bidra til det grønne skifte med vår kompetanse på våre mer enn 70 kontorer over hele Norge.

 

Denne uken vil vi dele kunnskap om oppdrag innenfor Bygg og eiendom, Samferdsel, Vann, Industri, Fornybar energi, Samfunn & byutvikling og Innovasjon i Norge, og vi har også med et knippe foredrag fra våre svenske kolleger.

 

Kunnskap vokser når den deles – skreddersy din bærekraftsuke ut fra dine interesser i påmeldingsløsningen under!

 

Se opptak av gjennomførte foredrag her

Interessert i et spesielt tema?

tirsdag

25. april

onsdag

26. april

torsdag

27. april

fredag

28. april

Felles arrangement Bygg og eiendom Fornybar Energi Industri Samferdsel Samfunn og byutvikling Sverige Vann
Vis opptak