Verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling i Nome kommune: Bedre beslutningsgrunnlag ved bruk av beslutningsorientert analyse og scenario-metodikk

Vis opptak
  • Bygg og eiendom

Nome kommune kan potensielt sitte på en gullgruve av det viktige industrimineralet REE. Det er en økende etterspørsel etter dette mineralet fordi REE er essensielt i utviklingen av grønn teknologi, da det brukes for å lage legeringer og elektroniske komponenter. Det viser seg at Fensfeltet i Nome kommune kan være den største forekomsten av den sjeldne jordarten REE i Europa, kanskje også i verden. Så hvordan kan Nome kommune best legge til rette for næring- og samfunnsutvikling omkring denne naturressursen? Et tverrfaglig team fra Norconsult, bidrag fra Innovasjon og ny vekst og Pure Logic, hjalp kommunen med å kartlegge viktige aspekter ved områdetutviklingen gjennom å bruke design tenkning og scenario metodikk. I dette webinaret gir vi dere innblikk i problemstillingen, prosessen og resultatet fra dette oppdraget.

 

Du vil også like:

Prinsipper for bærekraftig område- og lokalsenterutvikling i Tønsberg

Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050 - heller nesten rett enn nøyaktig feil

Fra ord til handling - bærekraft integrert i oppdrag

Hvordan oppnå bærekraftig strategi?

Foredragsholdere

Chris McCormick

Seniorrådgiver - Innovasjonsledelse

Arvin Fard

Rådgiver - Pure Logic