Et klima i endring - hva skal vi planlegge for?

Vis opptak
  • Fornybar Energi

Planlegging av framtidens konstruksjoner, infrastruktur, energiforbruk og energiproduksjon avhenger av hvordan klimaet vil endres fremover i tid. For å ta klimaendringer med i avgjørende beslutninger er det viktig å være klar over usikkerhetene knyttet til klimamodeller og klimaframskrivninger. Dette blir diskutert i dette foredraget, samt at eksempelresultater for regionalt klima vil bli vist.

 

Du vil også like:

Bruk av klimagassberegninger som et verktøy for mer klimavennlig ledningstraseer

CO2 - bruk eller lagring?

Kan uterom bli en del av klimagassberegningen?

Foredragsholdere

Emilie C. Iversen

Seniorrådgiver - Kjeller Vindteknikk