Arealbruksendringer er mye viktigere enn du tror!

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Biologisk mangfold
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _INDUSTRI_
  • _SAMFERDSEL_
  • _VANN_

Bygging av kraftanlegg og annen infrastruktur krever store arealer som ofte består av skog og myr. Vi har lenge fokusert på klimagassutslipp fra stål, betong og diesel, men ofte er det hugging av skog og fjerning av myr som representerer de største utslippene. Vi viser eksempler på hvor viktig dette kan være, og peker på hva som kan gjøres for å redusere klimavirkningene fra arealbruksendringer. Særlig ser vi på bygging av kraftlinjer og andre anlegg som er viktige i det grønne skiftet.

Foredragsholdere

Vilde Lundh Andresen

Rådgiver bærekraft og klima i fornybar energi