Kan uterom bli en del av klimagassberegningen?

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Samfunn og byutvikling

Hvorfor inkluderes ikke utearealene, som vegetasjon og jord, i klimagassregnskapet på samme måte som byggene i et byggeprosjekt? Og hvordan kan dette endres? Dette har landskapsarkitektene Sigrid Bjørgen Kristiane Holter undersøkt i sin prisnominerte masteroppgave, og de presenterer sine beste tips for å redusere klimafotavtrykket til uterommene.

 

 

Foredragsholdere

Sigrid Bjørgen

Landskapsarkitekt - Norconsult

Kristiane Holter

Landskapsarkitekt - Sweco