Fra eufori til realitet – bildelingens rolle i dagens og morgendagens samfunn

Vis opptak
  • Sosial bærekraft
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _BYGG OG EIENDOM_

Bildeling er ansett som viktig for bærekraftige transportsystemer, men møter utfordringer. Tjenesten er pålagt i mange reguleringsplaner, inngår gjerne i kommunale forskrifter og er viktig for sertifiseringer som BREEAM og FutureBuilt. Men veksten har vært treg. Bildelingsbransjen har utfordringer med sammenslåinger, konkurser og endringer i forretningsmodeller, og det er en nedgang i tilgjengelige områder og biler. Hvilken rolle skal bildeling skal ha i fremtiden, og hvordan sikre lønnsom drift? Norconsult har snakket med bildelingsaktører og jobbet med kommuner og eiendomsutviklere for å forstå utfordringene og hvordan bildeling bør organiseres. Vi har også sett på hvordan områder må utformes for at bildeling skal fungere.

Foredragsholdere

Mari A. Hjorteset

Fagspesialist

Celina Negro

Rådgiver