Klimatberäkning av VA-entreprenader i tidiga skeden

Vis opptak
  • Sverige
Bygg- och anläggningsbranschen står för cirka 20% av Sveriges totala årliga territoriellautsläpp. Branschen har som målsättning att succesisivt minska klimatpåverkan mot halverade utsläpp till 2030 och slutligen nå en klimatneutral värdekedja till år 2045. Detta innebär att samtliga bygg- och anläggningsprojekt aktivt måste arbeta för att minimera klimatpåverkan i så stor utsträckning som möjligt. För att kunna välja de mest klimatsmarta lösningarna måste olika utformningar kunna vägas mot varandra ur ett klimatperspektiv. Det är här utsläppsberäkningar kommer in i bilden, både som hjälpmedel för kvantitativa analyser men även som underlag vid beslutsfattning.
Under hösten 2022/vintern 2023 har klimatberäkningar gjorts i två VA-uppdrag i förprojekteringsskede. I detta tidiga skede är många parametrar fortfarande okända, vilket också innebär att möjligheten att påverka projektets klimatavtryck är som störst här. I uppdragen har vi försökt att balansera hanteringen av flertalet okända variabler men samtidigt skapa goda förutsättningar för att arbeta vidare med minskad klimatpåverkan i alla kommande skeden  
Du vil også like:

Foredragsholdere

Olivia Nilsson

Miljöhandläggare