Kan risk och hållbarhet i kombination främja helhetssyn?

Vis opptak
  • _SVERIGE_
  • Vann og havressurser
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)

Botkyrka kommun behöver förbättra reningen av dagvattnet i stadsdelen Alby och har gett Norconsult i uppdrag att projektera ett system av dagvattendammar. I förlängningen kommer dammarna förbättra vattenkvaliteten i Albysjön och på sikt trygga dricksvattenförsörjning från Mälaren.

Med avstamp i Agenda 2030 och Botkyrka kommuns egna hållbarhetsmål togs hållbarhetsaktiviteter för projektet fram som sedan integrerades i projektets riskprocessmetodik där aktiviteterna viktades och tydligt kopplades till tidplan, ansvar och åtgärd.

Välkommen till ett föredrag som visar hur man på ett strukturerat arbetssätt i projekteringen hjälper kommunen att nå sina hållbarhetsmål.

Foredragsholdere

Axel André

VA-konsult