Bruk av klimagassberegninger som et verktøy for mer klimavennlig ledningstraseer

Vis opptak
  • Vann

Det finnes mange faktorer som bidrar til klimagassutslipp i et VA-prosjekt, og klimagassutslipp får stadig større fokus innenfor denne sektoren. I dette webinaret vil vi ta for oss et av elementene som bidrar til klimagassutslipp; VA-grøften. Norconsult har utarbeidet en kalkulator for gjenbruk av stedlige masser, som kan benyttes til å beregne reduksjon av klimagassutslipp og kostnader. Denne vil presenteres i webinaret. Det vil også vises eksempler på hvordan klimagassberegninger er brukt i et prosjekt for vurdering av forskjellige alternativer for ledningstrase.

 

Du vil også like:

Et klima i endring - hva skal vi planlegge for?

Klimatberäkning av VA-entreprenader i tidiga skeden

Foredragsholdere

Sigrid Bergseng Lakså

Miljørådgiver

Ida Fausko Esperø

Miljørådgiver