Bærekraftsledelse i Kongsberg Gruppen

Vis opptak
  • Industri
  • Fornybar Energi

KONGSBERG har engasjert Norconsult som energi - og bærekraftsrådgiver i forbindelse med KONGSBERGs program for bærekraftige bygg og anlegg. Du vil få lære om hvordan implementere energi - og bærekraftsledelse i en større organisasjon med komplekse og varierende aktiviteter.

 

Du vil også like:

1000-årsflommen kommer - hvordan kan vi tilpasse oss?

Foredragsholdere

Øystein Halvorsen

Kongsberg Gruppen

Andreas Nesje Tveita

Rådgiver Smartteknologi