Biokarbon, redningen til norsk prosessindustri eller en naturkatastrofe i emning?

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • _INDUSTRI_

Mange materialer, som silisium, ferrosilisium, aluminium og silisiumkarbid, kan i dag ikke produseres uten at fossilt karbon brukes som reduksjonsmateriale. Biokarbon er lansert som et viktig verktøy når norsk prosessindustri skal bli klimanøytral innen 2050, men veikartet deres beskriver en svært spennende reise full av feller og farer.

Foredragsholdere

Bertil Johansen

Prosjektleder