1000-årsflommen kommer - hvordan kan vi tilpasse oss?

Vis opptak
  • Samferdsel

Klimaendringene er forventet å øke flomrisikoen i fremtiden. Hvilke konsekvenser har dette for samfunnet og samferdselsprosjekter? Hva har flomrisiko å si for anleggene vi bygger, og hva har anleggene vil bygger å si for flomrisiko? Foredraget skal svare på disse spørsmålene og omtaler hvordan man kan håndtere flomrisiko på en bærekraftig måte ved planlegging og prosjektering av infrastruktur.

 

Foredragsholdere

James Lancaster

PhD og hydrolog