Geografisk differensierte mål for reduksjon i bilbruk, basert på detaljerte analyser i GIS

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Sosial bærekraft
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _BYGG OG EIENDOM_

Mange opplever bilen som uunnværlig i hverdagen, men det er mulig å endre reisevaner. Ved å forstå muligheter og begrensninger i de fysiske omgivelsene bedre, kan vi identifisere områder med potensial for økt bruk av kollektivtransport, sykkel og gange. Norconsults metode er basert på presise analyser ved hjelp av GIS og reisevaner. Dette kan gi nye perspektiver og viktig innsikt i tiltak og innsatsområder som skal prioriteres for å skape mer bærekraftige transportsystemer.

Foredragsholdere

Marte Mariussen

Seniorrådgiver