Rosenholm - strategi for utviklingen av en bærekraftig bydel

Vis opptak
  • Bygg og eiendom
  • Samfunn og byutvikling

OBOS har høye ambisjoner for transformasjonen av Rosenholm til en bærekraftig fremtidsrettet bydel. Norconsult er et av fem team som har deltatt i OBOS parallelloppdrag for utviklingen av den nye bydelen. Norconsults forslag bygger på en bærekraftstrategi med sju mål som skal ligge til grunn for utviklingen og sikre både sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft. Vårt mål for Rosenholm er å legge til rette for en bærekraftig hverdag når livene leves og hverdagen i den nye bydelen. Evalueringen av parallelloppdraget er fortsatt i prosess.

 

Du vil også like:

Effektive tiltak for mer fysisk aktivitet

Fjordgartneren - Bærekraftig byutvikling i kystlandskapet

Hvordan oppnå bærekraftig strategi?

Foredragsholdere

Tine Gundersen

Avdelingsleder - Byutvikling