Slik håndterer dere selskapets klimarisiko

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • _BYGG OG EIENDOM_

CSRD, EUS nye direktiv om bærekraftrapportering, krever rapportering på selskapsrisiko, men denne bør håndteres på lik linje med annen risiko. Hvordan går man frem for å gjøre dette på en verdiskapende måte?

Foredragsholdere

Ingve Olai Ulimoen

Avdelingsleder Hovedkontor - Geo, Miljø og Sikkerhet - Norconsult