Flomsikring – klimatilpasning, bærekraft og naturbaserte løsninger

Vis opptak
  • Fornybar Energi
  • Vann

Klimaendringer gjør at nedbørsmønstre endrer seg og modellene viser at vi kan som regel forvente mer ekstrem og intens nedbør i Norge i fremtiden. Flomsikring er med på å beskytte eksisterende bebyggelse og samfunnsviktig infrastruktur mot fremtidige flommer, og også sørge for at ny utvikling gjøres innenfor bestemte rammer iht. konsekvens og eksponering for flomskader. Dette foredraget gir en oversikt over flomsikringsgruppen og fagfeltet innenfor Norconsult, hva vi jobber med og hvordan vi knytter oss til temaet rundt klimatilpasning, bærekraft og naturbaserte løsninger.

 

Du vil også like:

Grønne batterier er viktig for å nå klimamål

Klimabudsjettet som et verktøy til endring

Foredragsholdere

Julie Scott-Hansen

Faggruppe flom og sikring

Daniel Fossberg

Faggruppe flom og sikring