Framtidens vær – risiko og muligheter

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Klimarisiko- og klimatilpasning
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _VANN_

Som i resten av verden blir klimaet i Norge varmere og vi kan vente oss flere ekstremhendelser, særlig knyttet til nedbør, flom og overvann. Samtidig viser årets vinter at svært kalde temperaturer fortsatt forekommer. Hvilke konsekvenser gir dette for bygg og infrastruktur? Norconsult, ved Kjeller Vindteknikk, sitter på nøkkelen med å fremskaffe gode data på hvilke meteorologiske forutsetninger som bør legges til grunn for fremtidens byggverk.

Foredragsholdere

Sigmund Guttu

Seniorrådgiver Kjeller vindteknikk