Rørosmeieriet - i takt med naturen

Vis opptak
  • _INDUSTRI_
  • Biologisk mangfold
"Rørosmeieriet fremmer naturlige ingredienser og miljøvennlige råvarer. De legger vekt på biologisk mangfold og dyrevelferd, og har et tett samarbeid med sine underleverandører.
Meieriet jobber kontinuerlig med energioptimalisering i egen produksjon; det være seg utnyttelse av spillvarme, fjernvarme, solenergi eller en heis som genererer energi når den går ned.
Rørosmeieriet er heller ikke redde for å gå nye veier for å få en mer miljøvennlig emballasje, ved for eksempel å ta i bruk resirkulert materiale, eller endre utforming av beger, fra rundt til firkantet, for bedre plassutnyttelse på pall og miljøvennlig transport."

Foredragsholdere

Trond Vilhelm

Rørosmeieriet