Grønne batterier er viktig for å nå klimamål

  • Industri
  • torsdag 27. april
  • kl. 14:00 - 14:45
Nå som verden omstilles til et lav-karbon samfunn og -økonomi, er det et økende behov for batteri. Enkelt sagt når vi ikke klimamålene våre uten batterier. Vi trenger mange av de og de må være laget på en mer bærekraftig måte enn i dag. FREYR har høye ambisjoner på bærekraft og ønsker å gjøre gode valg av materialer, produksjonsmetode, bruk og gjenbruk. Vårt mål er at batterier kan bidra til at de verden når klimamålene uten for stor påvirkning på miljøet, samtidig som det kan bidra til å skaffe nye grønne industriplasser.

Foredragsholdere

Frode Hvattum

Vice President Sustainability - Freyr Battery Norway