Matjord og utfordringene med å flytte den

Vis opptak
  • Biologisk mangfold
  • Sirkulærøkonomi
  • _SAMFERDSEL_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_

Tar det virkelig 1 000 år å skape ny, god matjord? Dette webinaret gir deg bedre forståelse av hva matjord er og hvilke kvaliteter ved matjord som er viktig for matproduksjonen. Du får kunnskap om jordflytting, praktiske utfordringer, matjordplaner som løsning, og utfordringene med slike planer. Vi viser konkrete eksempler fra planer vi har utarbeidet.

Foredragsholdere

Leif Simonsen

Gruppeleder/Naturforvalter Energi - Miljø