Klimabudsjettet som et verktøy til endring

Vis opptak
  • Samferdsel
De offentlige byggherrene innen samferdsel har høye ambisjoner og mål om reduksjon av klimagassutslipp. Hvordan bør vi jobbe med klimagass underveis i et prosjekt for å ha sjans til å oppnå målene? I dette webinaret ser vi på konkrete eksempler på hvordan klimagassberegninger er benyttet som et verktøy og vurderingskriterie i et veiprosjekt.

Foredragsholdere

Ida Fausko Esperø

Miljørådgiver

Cecilia Håkegård

Miljørådgiver