Maskininlärning (AI) för minskat spill i processindustrin

Vis opptak
  • Digitalisering og bærekraft
  • _SVERIGE_

Norconsult har, i tätt samarbete med kunden, utvecklat en produkt som med avancerad bildanalys och AI möjliggör en kostnadseffektiv kvalitetssäkring av producerat material. Behovet av manuell övervakning minimeras, samtidigt som felaktigt förpackade produkter kan cirkuleras in i produktionslinan igen. Öppen källkod ger en produkt som är hållbar för kunden över tid, vilket medför goda och långsiktiga relationer till våra kunder.

Välkommen till ett föredrag där ett konkret exempel presenteras. En produktionsanläggning för finpapper fått en kraftigt ökad effektivitet gällande upptäckt av felaktigt förpackade balar av papper. Produkten kan anpassas efter kundens behov och ger en framtidssäkrad kvalitetskontroll.

Foredragsholdere

Andrea Eidensten

Divisionschef Energi & Industri