Scenariostyrd metod för Klimat- och sårbarhetsanalys

Vis opptak
  • Sverige

Hur kan man nyttja kartunderlag och riskhanteringsmetodik för att skapa ett strukturerat och transparent arbetsätt för klimatanpassning? En presentation kring ett utvecklingsprojekt med stöd av Strategifonden för att testa en ny metod för klimatanpassningsarbete med utgångspunkt ifrån länstyrelsens vägledningar. En scenariobaserad klimat- och sårbarhetsanalys.

 

Du vil også like:

Verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling i Nome kommune: Bedre beslutningsgrunnlag ved bruk av beslutningsorientert analyse og scenario-metodikk

Foredragsholdere

Kajsa Jakobsson

Consultant II (miljö- och riskhanteringskonsult)

Sonja Sandström

GIS-konsult