Hvordan vil klimaendringene påvirke produksjonen fra norske vannkraftverk?

Vis opptak
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • Redusere klimagassutslipp
  • _FORNYBAR ENERGI_

På oppdrag for Forte Vannkraft har Kjeller Vindteknikk og Dam og vassdrag i Norconsult utført en analyse av hvordan klimaendringer påvirker vannføring og kraftproduksjon, ved å se på et utvalg av elvekraftverk rundt om i Norge. Prosjektet viser hvordan vi kan bruke fremtidsklimadata til å vurdere klimapåvirkninger for ulike meteorologiske og hydrologiske variabler.

Foredragsholdere

Emilie Claussen Iversen

Seniorrådgiver - Kjeller vindteknikk

Jon Olav Stranden

Gruppeleder - hydrologi og hydraulikk