Klimagassberegninger – en pilar i bærekraftige prosjekter 

Vis opptak
  • _INDUSTRI_
  • Redusere klimagassutslipp

Industri- og bergvirksomhet er Norges nest største bidragsyter til klimagassutslipp, og står for nesten like store utslipp som olje- og gassnæringen, som er på førsteplass (SSB). Klimagassberegninger og -vurderinger har blitt et stadig viktigere del av beslutningsgrunnlaget, særlig for store prosjekter. Her gir vi en kort intro til klimagassberegninger i et livsløpsperspektiv, viser et eksempel på konsekvensutredning av klimagassutslipp for grønn industri og sier litt om veien til grønne lån.

Foredragsholdere

Katrine Bakke

Gruppeleder - Miljø