Fra ord til handling - bærekraft integrert i oppdrag

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Fornybar Energi
  • Vann
Forblir ambisjoner bare gode intensjoner?
Hvert oppdrag er unikt og vi presenterer ulike verktøy og prinsipper som kan brukes for å gjøre bærekraft til en integrert del av oppdraget.
Vi setter fokus på hva vi må gjøre for å sammen gå fra holdning til handling.
Du vil også like:

Foredragsholdere

Léonor Gavel-Solberg

Rådgiver - Innovasjonsledelse

Guro Thue Unsgård

Seniorrådgiver - Miljø og bærekraftskoordinator