Fra visjon til virkelighet – hvordan tenke nytt og skape endringer i en usikker tid?

  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • fredag 26. april
  • kl. 09:00 - 09:30
Samfunnsendringer kan skje gjennom langsomme, forutsigbare megatrender, eller raskt og uventet. Samfunnsflokene vi står overfor knyttet til klima- og naturmangfold, polarisering, geopolitiske konflikter og lynrask digitalisering, krever metoder, verktøy og tankesett som hensyntar både usikkerhet og nødvendige endringer. Ved å kombinere velkjente og nye metoder innen innovasjon, design og fremsyn, kan vi identifisere trender og potensielle endringer tidligere, utforske mulige fremtidsscenarier og bidra til endring av tankesett. Dette gir mer robuste beslutningsunderlag, og sikrer at vi oppnår ønskede målsetninger for samfunn, byer og byninger.

Foredragsholdere

Eivind Jamholt Bæra

Seniorrådgiver Mobilitet og samfunn

Marianne Stokke

Seniorrådgiver