Scenarioer for bærekraftig mobilitet i norske byer mot 2050 - heller nesten rett enn nøyaktig feil

Vis opptak
  • Samfunn og byutvikling
Samfunnet og fremtiden er preget av stor usikkerhet og forventninger og krav om at mobilitet og transportsystem må bli mer bærekraftig. Transportplanlegging har tradisjonelt sett basert seg på analyser av en sannsynlig fremtid - med variasjoner for eksempel høy eller lav vekst. Med omstillingene verden står overfor er ikke dette lenger tilstrekkelig, og vi trenger supplerende tankesett, metoder og verktøy.
Vi har utviklet fremtidsscenarier som grunnlaget for analyser av hvilke tiltak som bør iverksettes for å oppnå en mest mulig bærekraftig mobilitet i små og mellomstore norske byer og tettsteder med 5 000-100 000 innbyggere frem mot 2050. Det ble i tillegg til scenarioene utarbeidet en arbeidsmodell og et veikart som til sammen beskriver fremsyn og scenarioer kan bli en mer integrert del av transportplanlegging i Statens vegvesen og norske byer framover.
Foredraget vil gjestes av to internasjonale eksperter og vil foregå på engelsk.

Glenn Lyons (UWE Bristol / Mott MacDonald)

Glenn er professor i «Future Mobility» ved UWE Bristol og ansatt i konsulentselskapet Mott MacDonald i UK. Glenn høster internasjonal anerkjennelse for sin ekspertise og erfaring i hvordan å adressere usikkerhet i strategisk planlegging. Han har fått publisert en betydelig mengde akademiske artikler og har vært sterkt involvert i utvikling og anvendelse av fremsyns- og scenariometoder i Storbritannia og internasjonalt. Lyons er en etterspurt fagekspert i podcaster, paneldebatter og seminarer.

Professor Glenn Lyons - UWE Bristol

 

Charlene Rohr (Mott MacDonald)

Charlene er en svært erfaren forsker og fagekspert med over 30 års erfaring, blant annet fra RAND Corporation, hvor ekspertisen ligger i tverrsnittet mellom forståelse og analyse av reiseatferd, fremtidig reiseetterspørsel, transportpolitikk, transportmodeller, fremsynsmetodikk og scenarieplanlegging. Charlene er en internasjonalt etterspurt foredragsholder.

Charlene Rohr - Technical Director - Mott MacDonald | LinkedIn

Du vil også like:

Foredragsholdere

Eivind Jamholt Bæra

Seniorrådgiver Mobilitet og samfunn

Chris McCormick

Seniorrådgiver - Innovasjonsledelse