Vad händer med klimatfrågan när regelverk krockar?

Vis opptak
  • Sverige

Vad gör vi när hållbarhetsfrågan tappas bort i trängseln? Ett: vi måste skapa ett regelverk som är tvingande och sätter hållbarhet som övergripande fråga och något som inte går att välja bort. Två: vi måste våga ifrågasätta befintliga regler. Vi kan inte bara addera nya krav, vi måste också plocka bort. Tre: vi måste införa ekonomiska incitament som hjälper oss att göra mer.

 

Du vil også like:

Hvordan gjøre overgangsrisiko og- muligheter til et strategisk styringsverktøy?

Foredragsholdere

Marcus Rydbo

Divisionschef Arkitektur, Byggnader & Miljö