Endrede kompetansekrav – vekstmulighet i det grønne skiftet?

  • Felles arrangement
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _INDUSTRI_
  • _SAMFERDSEL_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _SVERIGE_
  • _VANN_
  • fredag 26. april
  • kl. 11:30 - 12:15
Hvilke muligheter og risiko gir nye krav og forventninger til bærekraftig utvikling for Norconsult, våre kunder og bransjer? Hvordan vil behovet for kompetanse endre seg, med natur- og klimaendringer, urbanisering, bruk av kunstig intelligens (KI), endrede arbeidsformer, EU-krav og nasjonale krav? Hva slags kompetanse og kapasitet må vi som selskap ha fremover for å kunne løse våre kunders – og samfunnets - utfordringer, om ett år, to år og om fem år?

Foredragsholdere

Janicke Garmann

Konserndirektør Bærekraft og Stab

Vegard Jacobsen

Konserndirektør Norge, Regioner