Hvordan bygge mer klimavennlig?

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _BYGG OG EIENDOM_

Prosjektet Norwegian Wood Cluster har som mål å styrke kompetansen innen klimavennlig bygging i Innlandet fylke. Dette omfatter både rehabilitering og nybygg i offentlige og private prosjekter. Ved å fremheve gode, lokale byggeprosjekter, vil prosjektet fremme kunnskapsutveksling og inspirere til mer miljøvennlig praksis. Samarbeidet mellom Innlandet fylkeskommune, Innovasjon Norge og Statsforvalteren Innlandet demonstrerer en felles innsats for å prioritere bærekraft. Dette er avgjørende for å møte fremtidens utfordringer.

Foredragsholdere

Christopher McCormick

Innovasjonsleder - Norconsult

Mari Blokus Nordtun

Kommunikasjon og prosjektleder - Norwegian Wood Cluster