Produksjon av solkraft i vinterklima - erfaringer fra forskningsanlegget på Gålå

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • _FORNYBAR ENERGI_

Hvordan kan vi realisere lokal solkraft i et vinterklima? Når det er snø på bakken og mye solinnstråling, kan refleksjonen fra snøen utgjøre en stor andel av produksjonen. Samtidig gir vinterklima utfordringer med både måling av solinnstråling og utvikling av solkraftverk. I dette webinaret tar vi for oss erfaringene fra det unike forskningsanlegget på Gålå. 1000 m.o.h. har anlegget en fullt instrumentert solmålestasjon og testanlegg for å kartlegge solenergiproduksjonen.

Foredragsholdere

Sigbjørn Grini

Gruppeleder - Kjeller vindteknikk

Jarle Pedersen

Gudbrandsdal Energi Fornybar