Hvorfor plan og planprosess er viktig - for ikke-planleggere

Vis opptak
  • Industri
  • Samfunn og byutvikling
Den samfunnsmessige betydningen av å etablere industri- og næringsvirksomhet på et sted er stor, både for arbeidsplasser lokalt og for miljø og klima i et globalt perspektiv.
Enhver etablering av industri eller annen type større tiltak krever en arealplan etter plan- og bygningsloven for å kunne realiseres.
I dette innlegget vil vi gå gjennom hva en arealplan er og hvorfor den lovpålagte planprosessen med involvering og samarbeid bidrar til sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft i prosjektene og for samfunnet.

Foredragsholdere

Torhild Wiklund

Prosjektdirektør - Plan