Industri 5.0 - et verktøy for fremtidsrettet industri

Vis opptak
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og bærekraft
  • _INDUSTRI_

I EU er Industri 5.0 etablert som et begrep for å adressere industriens rolle innen digital transformasjon og det grønne skiftet. Der Industri 4.0 har handlet om produksjonsforbedring gjennom introduksjon av teknologier for datainnsamling, dataanalyse og maskinlæring, har Industri 5.0 forsterket fokuset på verdiskaping ut over egen effektivitet og produktivitet, med økt vekt på en positiv samfunnsmessig påvirkning.

Foredragsholdere

Camilla Draugedalen

Fagspesialist - Energi og SmartTeknologi