Industri 5.0 - et verktøy for fremtidsrettet industri

  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og bærekraft
  • mandag 22. april
  • kl. 11:30 - 12:00

Foredragsholdere

Camilla Draugedalen