NTP - veien videre for norsk samferdsel

Vis opptak
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • Redusere klimagassutslipp
  • _SAMFERDSEL_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_

Hva sier den rykende ferske NTP-meldingen om veien videre for norsk samferdsel? Hvilke målkonflikter oppstår? Hvordan kan vi som gode konsulenter legge til rette for best mulig måloppnåelse i prosjektene? Og hvordan påvirker tidligfaseutredningene selve prosjektgjennomføringen?

Foredragsholdere

Øystein Berge

Markedssjef Samfunn og byutvikling