Samspill for bedre arealutnyttelse. Planarbeid for bærekraftig utvikling

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Fornybar Energi
  • Vann

Erfaringer fra store pågående reguleringsplaner har vist hvor viktig det er å ta bærekraft på alvor. Kravene til hva som kan beskrives som bærekraftige utbyggingsløsninger blir stadig høyere, både hos myndighetene og samfunnet som helhet. Både rådgivere, byggherrer og entreprenører er i økende grad klare over hvor viktig det er å tidlig identifisere faktorene, som vil legge føringer for planleggingen og prosjekteringen, f.eks. naturområder og andre verdifulle arealer. Dette gir noen begrensninger, men også store muligheter for å skape gode prosjekter. Tett tverrfaglig samarbeid og god medvirkning og samspill med planmyndighet og sektormyndigheter er viktig i arbeidet med å finne løsninger som både er økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige.

 

Foredragsholdere

Jill H. Sveen

Plangruppeleder i Trondheim

Elin Riise

Fagspesialist i Sandvika