Omställningen i Norra Sverige – hur kan vi som konsulter medverka i kommande samhällsförändringar?

Vis opptak
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • _SVERIGE_

Miljarder investeras just nu i nya och uppgraderade industrier i Norra Sverige – främst i Västerbotten och i Norrbotten. Elektrifieringen av den norrländska industrin, med fossilfritt stål, batterifabriker, elektrobränslen och mycket annat, kräver nya och uppgraderade fabriker, ny elproduktion, ny överföringskapacitet men kanske framför allt omdaning av hela samhällen.

Välkommen till ett föredrag om hur Norconsult har bidragit och bidrar till den stora omställningen i Norra Sverige.

Foredragsholdere

Johan Saltin

Affärschef Energi & Process