Klimat- och kostnadsberäkningar

  • Sverige
  • mandag 24. april
  • kl. 11:30 - 12:15

Klimat- och kostnadsberäkningar i byggprojekt har många likheter. Exempelvis inleds båda beräkningarna med en sammanställning av ingående materialmängder i byggnaden och därefter kopplas mängderna till prisuppgifter och klimatdata. Genom att analysera både utsläppsminskning och kostnad för olika reduktionsåtgärder kan den mest effektiva lösningen identifieras.

 

Du vil også like:

Grønne muligheter i et blått landskap - taksonomi som nøkkel for fremdrift

Foredragsholdere

Joel Gustafsson

Arkitekt SAR/MSA och Civilingenjör Byggkonstruktion