Lekkasjer og fremmedvann - hvordan bruker vi Norsk Vanns bærekraftsmål i hovedplaner for vann og avløp?

Vis opptak
  • Begrense forurensning
  • Vann og havressurser
  • _VANN_

Hva er Norsk Vann sine bærekraftsmål og hvordan kan disse hensyntas i hovedplaner? Lekkasjetap og tilførsler av fremmedvann i norske VA-ledningsnett er ofte høye. Hvilke aktuelle bærekraftsmål og indikatorer kan oppnås ved å redusere lekkasjer i VA-nettet? Vi viser eksempler på hvordan dette er beskrevet i hovedplaner for vann og avløp i ulike kommuner, samt bruk av den internasjonale lekkasjeindeksen ILI, jf. revidert drikkevannsforskrift.

Foredragsholdere

Hege Døvle Tandberg

Seniorrådgiver

Tore Fossum

Fagspesialist