Hvordan få en bærekraftig eiendomsportefølje?

Vis opptak
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_

I webinaret får du høre mer om hvordan god eiendomsforvaltning innebærer å tilby ressurseffektive, brukertilpassede bygg, og hvordan langsiktig suksess krever verdibevarende vedlikehold og planmessig ivaretakelse av bygningskvaliteten. Tydelige mål og strategier for eiendomsporteføljen er nødvendig for å lykkes som byggeier, og strategiene bør inkludere langsiktige investerings- og utviklingsplaner som tar hensyn til bærekraftig utvikling. Effektiv styring og robuste prosesser er også avgjørende for å møte daglige utfordringer og håndtere endringer og nye krav.


Du får også høre mer om verktøyet Norconsult har utviklet for å vurdere eiendomsledelsen på selskapsnivå. Verktøyet er basert på kriteriene om god eiendomsforvaltning fra NoU 2004:22 og BREAM In-Use-manualen.

Foredragsholdere

Marit Støre-Valen

Fagekspert Byggforvaltning, PA og Takst