Hvordan påvirkes energiproduksjonen i en havvindpark av sine naboer?

Vis opptak
  • Fornybar Energi

Vaken til en offshore vindpark kan strekke seg over store avstander. Hvordan påvirkes nærliggende vindparker av dette, og hvordan skal en beregne forventet energiproduksjon nå denne påvirkes av naboparkene? Denne problemstillingen vil bli stadig viktigere i årene framover ettersom store clustere av havvindparker er under planlegging.

Du vil også like:

Bærekraftig planlegging med fokus på naturfare, vannveier, biologisk mangfold og bevaring av myrområder

Naturtilpasset infrastruktur

Foredragsholdere

Øyvind Byrkjedal

Avdelingsleder - Vind- og solenergi