Industriutslippsdirektivet (IED) og vurdering av utslippsgrenser (BAT-AEL) ved direkte og indirekte utslipp. Har Norge kontroll?

Vis opptak
  • Industri

Industriutslippsdirektivet (IED) og vurdering av utslippsgrenser (BAT-AEL) ved direkte og indirekte utslipp. Har Norge kontroll? Hvordan håndterer norges største eksportnæring av næringsmidler de nye kravene om utslippsbegrensninger? Hvilke spinn-off effekter kan bedriftene få ut av dette? Sirkulærøkonomi, Taksonomi, miljøtilpasning for fremtidig gevinst kombinert med inovasjon og læring fra andre bransjer.

Foredragsholdere

Anita Nybakk

Fagekspert miljø