Enova - en presentasjon av relevante industriprogrammer

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • _INDUSTRI_

I reisen mot lavutslipssamfunnet er Enovas rolle å "bidra til endringer i markeder ved å rette innsatsen vår der den får størst effekt". Når Enova utvikler nye virkemidler, vurderer de potensialet for markedsendringer, utslippskutt og omstilling opp mot drivere og barrierer. Et viktig virkemiddel for industrien er støtteprogrammene Enova til enhver tid har mot industrimarkedet. Her får du en innføring i disse.

Foredragsholdere

Bianca Kjellberg

Rådgiver - Energidesign og - analyse