Naturtilpasset infrastruktur

Vis opptak
  • Samferdsel

Utbygging i sårbar og urørt natur er omdiskutert og krever en god og ryddig tilnærming. God rolleforståelse og oppgaveforståelse er nødvendig for å kunne avdekke kundens reelle behov og sikre at de får et grundig gjennomarbeida produkt som står seg godt over tid samtidig som det er et bevisst fokus på kostnader. På denne måten kan kvaliteten for sluttbrukeren heves betydelig, man kan bygge omdømme som en kvalitetsbevisst utbygger som kunder er villig til å betale ekstra for og man sikrer en robust utbygging som hensyntar et bredt spekter av utfordringer i dyrebar natur.

Foredragsholdere

Lars Erik Solbraa

Avdelingsleder plan og samferdsel, Lillehammer