Ny process konkretiserar hållbarhetsarbetet i Trafikverksuppdrag

Vis opptak
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _SVERIGE_

När uppdraget att projektera väg 19 startades stod det klart att Trafikverket hade stort fokus på hållbarhet. Projektet är ett lyckat exempel på hur beställaren, Trafikverket, och Norconsult tillsammans utvecklade en process för att främja hållbarhet i projektet. Processen togs fram med hjälp av Norconsults innovationsmetod och innovationsledare och lyckades konkretisera aktuella hållbarhetsfrågor och nå ett högre hållbarhetsvärde.

Välkommen till ett föredrag om ett projekt som på ett effektivt sätt lyckades att lyfta hållbarhetsfrågorna med en delvis ny process tillsammans med Trafikverket.

Foredragsholdere

Johan Hultman

Trafikutredare och hållbarhetsansvarig