Gi vannet plass

Vis opptak
  • klimarisiko- og klimatilpasning
  • Vann og havressurser
  • _VANN_
  • _FORNYBAR ENERGI_

Hvordan kan vi ruste oss til å takle fremtidens nådeløse klima? Gir vi vannet nok plass? Stadig oftere ser vi hvor sårbare vi er når store nedbørsmengder treffer oss. Skader som følge av flom og styrtregn påfører samfunnet store kostnader og alvorlige ødeleggelser. Hvorfor skjer dette? Hvordan skal vi møte dette? Hva er de viktige grepene for å redusere skadeomfang? Dette er noen av spørsmålene som belyses i dette webinaret.

Foredragsholdere

Sindre Worren

Leder av fagteam overvann ved divisjon Vann i Norconsult