Oslo Storbylegevakt BREEAM Excellent – ombruk og andre innovative, bærekraftige løsninger

  • Redusere klimagassutslipp
  • Sirkulærøkonomi
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • tirsdag 23. april
  • kl. 09:00 - 09:30

I prosjektet Oslo Storbylegevakt har man lykkes med å integrere flere store og små bærekraftige løsninger; fra bruk av et eksisterende bygg som prosjektkontor fremfor å leie inn brakkerigg, til gjenbruk av stein fra Nasjonalmuseet for å skape et stort terrazzogulv. I webinaret får du høre mer om løsningene i et prosjekt som har fått stor nasjonal oppmerksomhet.

Foredragsholdere

Marianne Hereid

Nordic Office of Architecture