Hvordan gjøre overgangsrisiko og- muligheter til et strategisk styringsverktøy?

Vis opptak
  • Bygg og eiendom

Overgangen til lavutslippssamfunnet utgjør en betydelig risiko for selskaper, men også store muligheter. Vi presenterer en metode for hvordan vurderingene kan benyttes for strategiske valg.

 

Du vil også like:

Grønne muligheter i et blått landskap - taksonomi som nøkkel for fremdrift

Verdiskaping og bærekraftig stedsutvikling i Nome kommune: Bedre beslutningsgrunnlag ved bruk av beslutningsorientert analyse og scenario-metodikk

Foredragsholdere

Arvin Fard

Rådgiver - Pure Logic