Bærekraftig Hydrogen og Ammoniakk: Norconsult & Aker Horizons

Vis opptak
  • Fornybar Energi
  • Industri

Hydrogen og ammoniakk er essensielle energibærere og energikilder i lavutslippssamfunnet. Det er viktig at at karbonavtrykket lavt langs hele verdikjeden (fra produksjon til sluttbruker). Norconsult støtter Aker Horizons med å finne de gode løsningene for å utvikle bærekraftige hydrogen- og ammoniakkprosjekter flere steder i Norge. Vi skal se nærmere på våre samarbeidsprosjekter, samt utfordringer og muligheter i verdikjeden.

Du vil også like:

Hvordan gjøre overgangsrisiko og- muligheter til et strategisk styringsverktøy?

Hvordan prosjektere gjenbruk? - eksempel fra E6 Roterud - Storhove.

Fjordgartneren - Bærekraftig byutvikling i kystlandskapet

Foredragsholdere

Dejan Doder

Seniorråder og prosjektleder

Armand Breuer

Director Hydrogen Platform - Aker Horizons