SMELT - klimavennlig håndtering av brøytesnø.

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • _INDUSTRI_

Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune og Bymiljøetaten i Oslo samarbeider om en innovativ anskaffelse for fjerning av forurenset snø i byene. Målet er at snø i fremtiden skal fjernes på en effektiv, fremtidsrettet, klima- og miljøvennlig, sirkulærøkonomisk og skalerbar måte. Norconsult og Norconsult Digital, med samarbeidspartnere SINTEF, NIVA og Storm Aqua, gjennomfører nå et forskningsprosjekt for å teste ut en løsning som oppfyller dette fremtidige målet.

Foredragsholdere

Robert Martinez

Fagspesialist - Energidesign og - analyse