Hvordan prosjektere gjenbruk? - eksempel fra E6 Roterud - Storhove

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Vann

AF-gruppen og Norconsult har bistått Nye Veier med utarbeidelse av reguleringsplan og klargjøring før opstart av byggearbeider på vegparsellen E6-Roterud Storhove som går langs Mjøsa fra Gjøvik til Lillehammmer kommune. 24 km ny motorveg skal bygges. Det er søkt å gjenbruke så mye som mulig av eksiterende vegoverbygning langs strekning. Greger og Jon Michael vil fortelle om hvordan en har gått frem for å kunne bruke mer av eksisterende veg, hvilke barrierer som måtte forseres og resultatet av arbeidet så langt.

 

Foredragsholdere

Greger Lyngdal Wian

Norconsult

Jon-Michael Vanebo

AF-gruppen