Porfyr: Digital markedsplass for bærekraftig massehåndtering

Vis opptak
  • Sirkulærøkonomi
  • Digitalisering og bærekraft
  • _SAMFERDSEL_
  • _FORNYBAR ENERGI_
  • _VANN_

Et digitalt system for kjøp og salg av overskuddsmasser har lenge vært etterspurt i bransjen. Nå er systemet klart, og lanseringen like om hjørnet. Vi presenterer hvilke muligheter dette gir aktørene, fra tidlig planlegging til gjennomføring.

Målet med massehåndtering satt i et digitalt system er å holde mest mulig masser i økonomien lengst mulig, å minimere mengden som deponeres og å minimere transport. Det er dette som er bærekraftig massehåndtering.

Foredragsholdere

Ingvild Helland

Gruppeleder forurenset grunn og vann

Cathrine Marstein Engen

Daglig leder og partner - Creo Digital (innleid til Bærum kommune)