Hvordan kunstig intelligens bidrar til ny innsikt om trafikk og byliv: adferdsanalyse av myke trafikanter i Bergen sentrum

  • Digitalisering og bærekraft
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • tirsdag 23. april
  • kl. 09:00 - 09:30

Bruk av video og kunstig intelligens gir nye muligheter for datainnsamling, analyse og vurderinger. Dette skjer gjennom automatisk registrering og klassifisering av trafikanter, samt analyse av deres bevegelsesmønstre. Verktøyene håndterer en rekke trafikksituasjoner med høy nøyaktighet (minst 95 %), hvor all datainnsamling følger personvernforordningen (GDPR).

 

I prosjektet ‘Atferdsanalyse for myke trafikanter i Bergen sentrum’ (Vestland fylkeskommune) ble det gjennomført kartlegging og analyser for 32 ulike steder i Bergen sentrum. Over 500 timer med videoopptak ble brukt til å registrere hele 680 000 trafikantbevegelser. Dette prosjektet er unikt ved at det kombinerer ny teknologi og kunstig intelligens for å samle inn mye mer data og automatisere analysene sammenlignet med tradisjonelle metoder. Resultatene gir fylkeskommunen et nytt, datadrevet beslutningsgrunnlag for arbeidet med byliv, fremkommelighet og trafikksikkerhet.


Foredraget vil gå gjennom verktøy og metode, samt presentasjon av case.

Foredragsholdere

Kristoffer Åsen Røys