Fjordgartneren - Bærekraftig byutvikling i kystlandskapet

Vis opptak
  • Samfunn og byutvikling

På Grønlikaia i Oslo skal det avstengte havnearealet med containere og asfalt byttes ut med yrende byliv, park, boliger og kontorer for å bli Oslos nye bærekraftige fjordbydel! Norconsult vant parallelloppdraget om delområdet Buffersonen og Kongshavn nord på Grønlikaia og skal nå ta del i den videre utviklingen av området sammen med Hav Eiendom og Oslo Havn.

 

Foredragsholdere

Sigrid Urnes

Landskapsarkitekt