Att omvandla en starkt trafikerad stadsmiljö till en mötesplats för människor

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • _SVERIGE_

Sankt Sigfrids plan i Göteborg är ett viktigt nav där biltrafik har dominerat och övriga trafikslag har fått samsas om de ytor som varit över. Frågan var om det var möjligt att skapa en attraktiv stadsmiljö på en sådan här trafikerad plats.

Välkommen till ett föredrag om hur Norconsult tog fram förslag på hur Sankt Sigfrids plan kan omdanas till en attraktiv mötesplats.

Foredragsholdere

Viktor Sköldstedt

Trafikutredare