Sulfidjord och cirkulär masshantering i detaljplaneprocesser

Vis opptak
  • Sverige

Såväl sulfidjord som cirkulär masshantering är områden där utvecklingen går snabbt framåt. I detta webinar diskuterar vi hur cirkulär masshantering kan utvecklas i detaljplaneprocesser där risk för sulfidjord föreligger. En trovärdig och relevant riskbedömning är grundbulten i cirkulär riskbedömning. Vi kommer att presentera tre områden där vi identifierat stor potential för utveckling av riskbedömning och cirkulär masshantering i detaljplaneprocesser med sulfidjord.

 

Du vil også like:

Smart, innovativ og sirkulær næringsutvikling

Foredragsholdere

Ylva Bellander

Miljökonsult

Daniel Wahl Edman

Miljökonsult