Hvordan lykkes med bærekraft i prosjekt - fellestrekk i prosjekteierskap, kontrahering og gjennomføringsmodeller

Vis opptak
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • Sosial bærekraft
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_
  • _INDUSTRI_

Lær mer om hvordan Nordic Office of Architecture lykkes med bærekraft i prosjekt, med vekt på helsebygg og offentlige bygg. Tema for webinaret er 'Fellestrekk i prosjekteierskap, kontrahering og gjennomføringsmodeller', og her får du servert eksempler fra prosjekter som utmerker seg innen bærekraft, slik som Carpe Diem demenslandsby i Bærum, Storbylegevakten i Oslo samt Åsaheimen sykehjem og Midtbygda behandlingssenter i Bergen.

Foredragsholdere

Cornelia Fischer

Nordic Office of Architecture