Grønne muligheter i et blått landskap - taksonomi som nøkkel for fremdrift

Vis opptak
  • Industri

Hvordan kan EUs taksonomi brukes som hjelpemiddel for å få det totale bildet av "grønne budsjett"? I 2023 må oppdrettsselskapet GriegSeafood forholde seg til nye og strengere utslippskrav gjennom utslippsdirektivet. Vi presenterer metodikken og resultatene som avdekker ulike veivalg for kunden gjennom bruk av EUs taksonomi.

Foredragsholdere

Cathrine Kristoffersen

Seniorrådgiver