Hva er status for utslippsfrie anleggsplasser i 2024 - og hvor skal vi frem mot 2030?

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Bærekraftige anskaffelser
  • _SAMFERDSEL_
  • _FORNYBAR ENERGI_

Hvordan kan utslippsfrie anleggsplasser bidra til å redusere klimagassutslipp i samferdselssektoren? I dette webinaret får du høre mer om:


- Praktiske erfaringer med utslippsfrie maskiner og kjøretøy på anleggsplasser.
- Tilgjengelige løsninger for utslippsfri anleggsgjennomføring.
- Egnethet og utfordringer for utslippsfri anleggsgjennomføring i ulike deler av landet.
- Barrierer og muligheter for økt bruk av utslippsfrie anleggsplasser.
- Kravstilling i anbud for utslippsfri anleggsgjennomføring.


Foredraget er relevant for alle som vil lære mer om utslippsfrie anleggsplasser.

Foredragsholdere

Balder Bryn Morsund

Rådgiver Elektrifisering Transport

Aksel Aarstad

Rådgiver Elektrifisering Transport