Gjenbruk og klimagassreduksjon i totalentreprise - er det mulig? Hvordan tenker man, hvilken effekt har dette

Vis opptak
  • Samferdsel

Norconsult samarbeider svært godt med totalentreprenør Entreprenørservice AS. Allerede i tilbudsarbeidet startet vi med å se på tiltak for gjenbruk og klimagassreduksjon, da dette var et av evalueringskriteriene i kontrakten. Vi vil vise eksempler på at et godt og tett samarbeid åpner muligheter for gjenbruk og klimagassreduksjon.

 

Foredragsholdere

Andreas Osland Høivik

Oppdragsleder

Thomas Østerbø

Prosjektleder Entreprenørservice