Fra teori til gjennomføring - hvordan kan vi redusere klimagassutslipp i VA-grøfter?

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • Bærekraftige anskaffelser
  • _VANN_
  • _FORNYBAR ENERGI_

Gjenbruk av masser, klimavennlige materialvalg og elektriske gravemaskiner er ofte blant tiltakene som diskuteres i for å redusere utslipp fra VA-ledningsprosjekter. Men hvilke klimagassreduserende tiltak gir mest effekt i akkurat ditt prosjekt?

I dette innlegget deler Norconsult erfaringer fra svært ulike VA-ledningsprosjekter i Bodø.

Foredragsholdere

Desiree Maloney

Rådgiver Miljø