Bærekraftsarbeid i kommuner - fra ord til handling

Vis opptak
  • Bærekraftstrategi og -sertifisering
  • Samarbeid (Tverrfaglighet)
  • _BYGG OG EIENDOM_
  • _SAMFUNN OG BYUTVIKLING_

Ifølge FN kan to tredjedeler av FNs bærekraftsmål kun oppnås gjennom lokal innsats, og kommunene spiller derfor en avgjørende rolle i å nå disse målene. Men hvordan kan kommunene håndtere dette, samtidig som de tar seg av alle sine andre oppgaver? I webinaret deler vi erfaringer fra Norconsults skreddersydde bærekraftsworkshops for kommuner.

Foredragsholdere

Ineke De Rezende

Seniorrådgiver - Norconsult