Økt gjenbruk av bygg – ligger svaret hos byggherre eller myndighetene?

Vis opptak
  • Bygg og eiendom
  • Samfunn og byutvikling

Presentasjon av en masteroppgave innen «Eiendomsutvikling og -forvaltning», som ble levert våren 2022. Oppgaven omhandler relevante myndighetskrav knyttet til eksisterende bebyggelse, og hvordan byggherre forholder seg til disse kravene og tilhørende søknadsprosesser.

 

Du vil også like:

Ressursbank for masser - mulighet for økt sirkularitet

Gjenbruk på sterioder - eksempel fra E6 Roterud Storhove

Hvordan ombruke tekniske systemer?

Smart, innovativ og sirkulær næringsutvikling

Foredragsholdere

Eivind Huseby

Fagspesialist SØK på avdeling Byggesak og Eiendom