Bioenergi med karbonfangst – hvordan skape negative utslipp?

Vis opptak
  • Redusere klimagassutslipp
  • _INDUSTRI_
Kan man produsere strøm og varme med negative CO2-utslipp? Norconsult gjennomførte i 2023 en FEED-studie for Skellefteå Kraft AB, for et fullskala BECCS-anlegg i Nord-Sverige. BECCS, eller Bioenergi med karbonfangst og -lagring, er en prosess hvor man potensielt kan fjerne CO2 fra karbonkretsløpet og dermed ende opp med netto negative utslipp. Dette webinaret gir en innføring i hvordan BECCS fungerer, og viser eksempler fra prosjektet i Nord-Sverige.

Foredragsholdere

Thomas Ulstein

Rådgiver - Prosessindustri