Smart, innovativ og sirkulær næringsutvikling

Vis opptak
  • Industri
  • Fornybar Energi
Hvordan skal vi sørge for at vi utvikler en næringspark som har en sirkulær og bærekraftig næringsutvikling? Da må vi være opptatt av helheten og samarbeid mellom alle aktørene i næringsparken. Vi må se på hva vi kan gjøre for å omgjøre overskudd/avdfall fra en industri til noe nyttig for en annen.
I dette foredraget tar vi dere igjennom to eksempler på hvordan vi har gått frem i en mulighetsstudie for å legge til rette for en smart, innovativ og sirkulær næringsutvikling med gjenbruk av overskuddsvarme. Vi deler med dere både bakgrunn, prosess, læring og resultater fra våre oppdrag.
Du vil også like:

Foredragsholdere

Jenny Thorrud

Rådgiver - Innovasjonsledelse

Lars Sigurd Eri

Gruppeleder Energidesign og -analyse