Ressursbank for masser - mulighet for økt sirkularitet

Vis opptak
  • Samferdsel
  • Fornybar Energi
Bærum ressursbank er et prosjekt som jobber for å øke gjenbruk å få bedre resurssutnyttelse av de enorme mengder overskuddmasser som produseres i bygg- og anleggsprosjekter. Nå går prosjektet nasjonalt! Det er opprettet seks regioner der vi skal jobbe for informasjonsutveksling og samarbeid på tvers av prosjekter, byggherer, rådgivere og myndigheter.
Hvordan er veien videre og hva kan det gi av mulighetere for å øke sirkulariteten i massehåndteringen i samferdselsprosjekter?
Ingvild Helland forteller med om dette og hva man gjort av erfaringer og lærdommer så langt.

Foredragsholdere

Ingvild Helland

Gruppeleder forurenset grunn og vann