Der elva krysser veien (fisk)

Vis opptak
  • Biologisk mangfold
  • Vann og havressurser
  • _SAMFERDSEL_
  • _FORNYBAR ENERGI_

Norconsult har lang erfaring med å prosjektere løsninger som ivaretar fiskevandring i forbindelse med veibygging. I dette webinaret vil snakke om viktigheten av å opprettholde god konnektivitet i vassdrag. Vi viser konkrete eksempler på prosjekter der vi har arbeidet med å få fisken fram, der veien krysser elva.

Foredragsholdere

Lars Bendixby

Fagspesialist ferskvannsøkologi og vannmiljø